اخبار

1403/03/21 آقای دکتریوسفی معاون تحقیقات دانشگاه وهمراهان
1403/01/16 پیکرجان بخش هنرمند استادبیتانه به خاک سپرده شد

بدرقه استاد موسیقی سنتی خراسان جنوبی به خانه ابدی/ با اهدای اعضا، نامش جاودانه شد

پیکرجان بخش هنرمند استادبیتانه به خاک سپرده شد

1402/12/09 ما هیچ منتی بر مردم فردوس نداریم و هر آنچه انجام داده‌ایم وظیفه ما بوده است.

سفررییس دانشگاه به فردوس برای شرکت درمراسم کلنگ زنی دانشکده

ما هیچ منتی بر مردم فردوس نداریم و هر آنچه انجام داده‌ایم وظیفه ما بوده است.