هماهنگي و گسترش
هماهنگي و گسترش 
افراد واحد
 حسين غلامي  
 حسين غلامي  
اهم فعاليت ها
-تعيين پراكندگي جغرافيايي واحدهاي بهداشتي و نمايش آن در نقشه

- بررسي و تطبيق نيروي انساني منظور شده براي واحدها و پيشنهاد اصلاح تشكيلات آن

- نظارت بر اجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي و درماني

- مشاركت در آموزش دانشجويان گروه پزشكي و پيراپزشكي كه به واحدهاي بهداشتي اعزام مي شوند.

- بررسي و تعيين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي بهداشتي منطقه و پيگيري تامين آنها.

اهم فعاليتهاي واحد گسترش شبكه در سال 1384:

- اجراي دوره بازآموزي جهت پزشكان –كارشناسان و كاردانها در جهت چگونگي نظارت بر فعاليتهاي سيستم شبكه

- تهيه و خريد اقلام و تجهيزات فني مورد نياز

مراكز بهداشتي و خانه هاي بهداشت

- صدور دفترچه خدمات بيمه درماني به تعداد 13003 جلد

- تعداد دفترچه هاي توزيع شده در مناطق شهري و روستايي تحت پوشش 10604 جلد

- پذيرش و آموزش بهورز و ماما روستا

- تنظيم برنامه عملياتي مركز آموزش بهورزي در ابتداي سال 84

- آموزش تئوري و عملي به دانش آموزان مركز آموزش بهورزي بر اساس برنامه تنظيمي به مدت 330 ساعت تئوري و 5/562 ساعت عملي

- نظارت بر فعاليت كارآموزي و دانش آموزان در خانه هاي بهداشت آموزشي توسط مربيان به مدت 330 ساعت

- آموزش تئوري-عملي در پايه دوم آموزشي به دانش آموزان بهورزي به مدت 180 ساعت

تاریخ به روز رسانی:
1392/01/27
تعداد بازدید:
2423
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal